Combined Shape
text
0

Договір публічної оферти
Фізична особа-підприємець Рудакевич Павло Зіновійович (далі - "Виконавець"), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг публічної оферти (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:
Поняття і визначення
1.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
- «Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://eleek.com.ua/ , шляхом додавання його в віртуальну корзину і відправки Замовлення.
- «Інтернет-магазин» - засіб для представлення або реалізації товару шляхом оформлення електронного правочину із заключенням електронної угоди.
- «Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://eleek.com.ua/  заявка Покупця на купівлю Товарів Продавця.
- «Продавець» - будь-яка дієздатна юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, яка є власником або розповсюджувачем Товару і за допомогою Веб-сайту https://eleek.com.ua/  мають намір його продати.
- «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, яка відвідала Веб-сайт https://eleek.com.ua/ і має намір придбати той чи інший Товар.
- «Товар» - предмет торгівлі (товар, модель електровелосипеда, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі) пропонований до продажу і розміщений на сайті.
 
Предмет Договору
2.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Інтернет-магазину  https://eleek.com.ua/, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором , купити Товар і сплатити за нього кошти. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині Продавця;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
2.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
2.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою, або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.
2.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.
2.5. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «Оформити замовлення», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.
2.6. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують чинне0 українське законодавство.
2.7. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цього договору оферти шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне: 
- Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти); 
- Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий. 

Порядок оформлення замовлення
3.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазину Продавця.
3.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості, або виготовлятися протягом зазначеного часу.
3.3. При відсутності товару на складі, або індивідуальному замовлені Менеджер компанії зв’яжеться з Покупцем (по телефону або через електронну пошту).
3.4.  Покупець погоджується очікувати на виготовлення електровелосипеда і не змінювати конфігурацію після оплати.
3.5. Сплата ввізного мита, податків та додаткових зборів здійснюється Покупцем самостійно і не може бути направлена ​​для оплати Продавцю.
3.6. Спосіб і умови доставки замовлення обговорюються з Покупцем індивідуально перед відправленням.
Ціна договору і порядок оплати
4.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту eleek.com.ua . Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, поміщених в віртуальну корзину і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу «Доставки».
4.2. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.
4.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:
1) за допомогою банківського переказу коштів на картковий рахунок Продавця, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання реквізитів в розмірі 100% передоплати). При переведенні коштів за Товар комісію банку оплачує Покупець;
2) за допомогою онлайн оплати на Веб-сайті платіжної системи кредитною карткою наступного типу:
- Visa
- Mastercard
4.4. Будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Умови доставки замовлення
5.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі ‘’Доставка’’ . Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець вказує в замовленні в момент оформлення покупки. 
5.2. Доставка товару здійснюється власними силами співробітниками інтернет - магазину відповідно до умов доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника). 
5.3. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника кур'єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності). 
5.4. При доставці Товарів в інші міста України або на території іншої країни, виконуваної іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями-перевізниками.
5.5. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і сплаченому Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару та в належному (робочому) стані і якості.
5.6. Разом із замовленням Покупцеві надаються відповідні документи.
Права та обов'язки сторін:
6.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
6.2. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.
6.3. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
Відповідальність сторін
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
7.2. Продавець не несе відповідальності за:
- за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару, виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
-за пошкодження товару службами доставки;
7.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події та дії, в тому числі епідемії та пандемії, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню умов цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
7.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
Інші умови
8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті  https://eleek.com.ua/
8.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет.
8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору (публічної оферти).
8.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».
8.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
8.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.
8.8. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення.
8.9. Покупець несе повну відповідальність за достовірність інформації, яку зазначає при оформленні замовлення.

Порядок повернення товару належної якості
9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства.
9.2. Якщо обраний Покупцем Товар його не влаштовує, він може повернути його. Повернення потрібно здійснити не пізніше, ніж через 14 днів після його отримання.
9.4. Товар повертається в оригінальній упаковці.
9.5. Пошкоджений товар поверненню не підлягає. . Товар, який використовувався і має візуальний стан такого, поверненню не підлягає.
9.6. Покупець повинен оплатити повну вартість доставки повернення Товару. Покупець несе відповідальність за надійну упаковку повернутого товару. 

Політика повернення коштів
10.1.  Покупець має право вимагати повернення коштів через 7 днів з дати оплати замовлення на сайті за товар, який не виготовляється і не переданий в службу доставки.
10.2. Період повернення коштів закінчується через 14 днів після отримання товару Покупцем.
10.3. Повернення коштів відбудеться якщо Покупець дотримається пункту 10.2. Повідомлення Покупця повинне бути надіслане на адресу  eleekbikes@gmail.com  з чітким змістом про те, що Покупець хоче скористатися своїм правом на повернення коштів.
10.5. Товар, виготовлений ​​відповідно до індивідуальних специфікацій Покупця, або продукція, яка була призначена індивідуально для Вас, виключається з права повернення коштів.
10.6. Продавець повертає Покупцеві кошти в розмірі проведеного платежу за мінусом мінімальних початкових комісій у розмірі 10% від оплаченої суми згідно замовлення.
10.7. Якщо Товар має пошкодження, Продавець може вирахувати від загальної вартості товару суму пошкоджених компонентів/деталей.
10.8. Повернення коштів відбувається до 30 (тридцяти) днів після отримання Продавцем товару та повного його огляду.
10.9. Повернення коштів не відбудеться, якщо Товар втрачений перевізником, який відправлений Покупцем назад.

Термін дії договору та вирішення спорів
11.1.Електронний Договір вважається укладеним з моменту одержання від Покупця, який направив пропозицію укласти такий договір та відповіді про прийняття цієї пропозиції.
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін.
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством.
11.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.


  Умови використання сайту

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не погоджуєтеся з ними, не використовуйте цей сайт.
Використання сайту
Сайт «ELEEK» дає змогу вам переглядати та завантажувати матеріали цього сайту (далі – «Сайт») тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Заборонено змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних чи комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах заборонено.
Реєстрація на сайті
Реєструючись на Сайті, ви погоджуєтеся надати достовірну та точну інформацію про себе і свої контактні дані.
Політика конфіденційності
Весь вміст Сайту: текст, графіка, зображення, фотографії, файли (відео, звук, анімацію чи інше) під захистом авторських прав, промислової власності та інших прав. Рекламні матеріали, опубліковані на сайті, призначені лише для вашого приватного використання і не можуть бути використані або розповсюджені в комерційних цілях без явної попередньої письмової згоди власника сайту.  Якщо ви виявили будь-яке використання авторських прав, або прав промислової власності, що суперечить цьому Повідомленню, будь ласка, зв'яжіться з нами за електронно адресом eleekbikes@gmail.com . 
Правила використання продукції

Шановні клієнти! Ви повинні використовувати наші електровелосипеди за призначенням і дотримуватися всіх правил і законів своєї країни. Деякі моделі розраховані лише для активного відпочинку і не повинні використовуватися на дорогах місцевого і державного значення (лише як спортивний інвентар). При використанні електричних транспортних засобів ви відповідаєте за дотримання ПДР, адже будь-які травми нанесені собі чи іншим особам, а також пошкодження майна лягають на водія електровелосипеда. Дотримуйтесь вікових обмежень. При покупці велосипедних рам і самостійному зборі ми не несемо відповідальність за не кваліфікований самостійний збір транспорту.
ДОСТАВКА
Доставка через «Нова Пошта»
- Територія: Україна
- Вартість доставки: по тарифам перевізника
- Комісія за готівковий платіж: 2% від суми переказу + 20 грн
- Умови доставки: в відділення «Нова Пошта», або адресна доставка
- Термін доставки: від 2 - 10 днів
- Термін зберігання посилки у відділенні: 5 робочих днів
Кур'єрська служба доставки в інші країни
- Вартість доставки: по тарифам перевізника
- Умови доставки: адресна доставка, або у відділення
- Термін доставки: від 7 - 55 днів